Kennismaken

Bent u toe aan een nieuw interieur of heeft u bouw-/verbouwplannen? Neem dan vrijblijvend contact op met LD-Design voor een nadere kennismaking. Tijdens deze afspraak wordt een document van eisen opgemaakt met daarin uw wensen, mogelijkheden en verwachtingen. Indien mogelijk vindt de afspraak plaats op locatie om de mogelijkheden van de ruimte te bekijken. Op basis van dit gesprek wordt een offerte opgemaakt. LD-Design werkt middels een ontwerptraject. Dit traject bestaat uit verschillende fases. Na elke fase kiest u of u door wilt gaan naar de volgende stap. Afname van het gehele traject is dan ook nooit verplicht. Hierin onderscheiden wij ons van veel andere interieurontwerpers. Het belangrijkste is dat u tevreden bent!

Fase 1- Het interieurontwerp

Zodra we van u de opdracht hebben gekregen, gaan we concreet van start. Afhankelijk  van de opdracht kijken we indien mogelijk, eerst de bestaande situatie en de bouwkundige elementen worden ingemeten en geïnventariseerd. De geïnventariseerde gegevens worden verwerkt in een basistekening die het uitgangspunt vormt van het voorontwerp. In deze fase wordt een ontwerpvoorstel aan u gepresenteerd met onze ideeën en praktische oplossingen aan de hand van indelingstekeningen, sfeerbeelden en schetsen. Op basis van uw feedback kunnen wijzigingen worden doorgevoerd.  

Fase 2- Definitief ontwerp

In deze fase wordt een definitieve plattegrond met maatvoering gemaakt en worden de uitganspunten verder gedetailleerd naar materialen, kleuren en licht-/elektraplan. Een realistisch beeld kan hierbij verhelderend zijn. Op verzoek kan zorggedragen worden voor een 3D-impressie. Door deze impressie kunt u zich een goed beeld vormen van het uiteindelijke resultaat en waant u zich al in de nieuwe ruimte voordat deze gerealiseerd is. 

Fase 3 – Bouwvoorbereiding/ Bouwbegeleiding

Wanneer het definitieve ontwerp door u is goedgekeurd, vragen we in overleg met u offertes aan bij mogelijke uitvoerende partij(en). Het ontwerp wordt aan de interieurbouwer en/of aannemer gepresenteerd. Op basis van de ontvangen offertes wordt aan u een advies uitgebracht. Wij werken samen met een groot netwerk van leveranciers waardoor wordt toegezien op de juiste prijs-/kwaliteitverhouding. Tijdens de uitvoering wordt, desgewenst, met regelmaat de voortgang en kwaliteit van de uitvoering op locatie gecontroleerd, om te waken voor onvoorziene zaken tijdens de bouw die afbreuk doen aan het ontwerp. Bouwen en verbouwen is een intensieve bezigheid.

Wij hebben oog voor design